top of page

Hvorfor skal valpen på utstilling?

Vi vet godt at mange ser på utstilling som en jålete arena som kun handler om å vise frem hvem som har de fineste hundene. Og ja, utstilling handler i utgangspunktet om å bedømme eksteriøret (utseendet), men det er virkelig ikke alt. Vi kommer til å insistere på at valpene fra vårt oppdrett skal vises på utstilling minst en gang, og det er det flere gode grunner til.

Vi vet veldig godt at utstillingsarenaen kanskje ikke er for alle, og det er helt ok. Det vi ønsker er at valpen skal vises på utstilling, så enten kan vi ta den med på en utstilling og vise den for deg, eller så kan du selv gjøre det. Du kan også komme til en utstilling der vi er, og så kan vi vise den i ringen for deg. Slike detaljer finner man ut av, men det vi er opptatt av er at det skal registreres minst en kritikk av hunden på dogweb. Dette resultatet er synlig for alle som ønsker å lese det, og det vil ikke bare vise oss som oppdrettere, men alle i hundemiljøet hva slags hund man har.

Det er selvfølgelig stor forskjell på dommerne, hvordan de tolker rasebeskrivelsen, hvilke punkter de vektlegger mest og hva slags typer de liker selv, men felles er at de gir hunden en bedømmelse på eksteriør og gemytt.

Her er et eksempel på hvordan en kritikk kan se ut. Dommeren bedømmer og kommenterer hvordan hunden ser ut i henhold til rasestandarden, og hvordan den er bygget for funksjon. Men, legg også merke til at hundens gemytt som oftest blir kommentert i kritikken, og hunden kommer ikke til å bli bedømt dersom den ikke har et gemytt som lar den bli besiktiget. Vi ønsker at valpene våre skal vises på utstilling av flere grunner, og dette er fordi at en utstilling er en anerkjent og velfungerende måte å vise at hunden har et godt og rasetypisk gemytt. For at vi skal vite at vi gjør noe riktig med avlen, så er det viktig for oss å få bekreftet fra objektive synspunkt at hundene har godt gemytt.

En hund som utviser aggressivitet mot mennesker eller andre hunder vil enten få premiegrad "KIP - Kan ikke premieres", eller diskvalifiseres på grunn av atferd. Dette er også en svært god indikator på om vi er på rett vei med rasens gemytt, eller ikke. Eksempelet ovenfor viser en hund som ble tatt inn i utstillingsringen, en pen hund som fikk svært god kritikk på kroppens bygning og bevegelser, men den utviste aggresjon mot andre hannhunder i ringen, og derfor ble dette kommentert på kritikken.

I tillegg til dette ønsker vi naturligvis også å få objektive synspunkt på om vi er på rett vei med avlen med tanke på kroppsbygning mot funksjon. Det viktigste med hundene og rasen er at de er funksjonelt friske, og at de er bygget for den aktiviteten de skal ha. Eksempelvis har vi kritikken ovenfor her som viser at hunden har noe knappe vinkler fremme og bak, som betyr at den kan ha noe begrenset funksjonalitet og bevegelser. Pelsen blir også kommentert, som også har mye å si for hundens funksjon siden pelsen skal tåle mye og holde hunden varm i svært kalde omgivelser.

Utstilling handler altså ikke bare om jåleri, stivpyntede mennesker og svære ekstravagante sløyfer. Det handler faktisk ikke om noe av det i utgangspunktet. Det er heller ikke bare de "fine" hundene som skal stilles, for da får man et nokså dårlig vinklet bilde på hvordan det egentlig står til med rasen. For oss handler utstilling først og fremst om at vi skal selv se at hundene vi avler frem er riktig bygget, med god funksjon og godt gemytt. Det handler også om å kunne vise til fremtidige valpekjøpere, og alle andre i rasemiljøet at vi gjør gode og riktige valg med avlen vår. Utstilling vil også kunne avsløre eventuelle feilgrep vi skulle gjøre med avlen slik at vi kan utelukke slike feil i fremtiden. Derfor kommer vi til å insistere på at valpene fra vårt oppdrett skal stilles ut - men vi gjør det gjerne for dere dersom dere ikke ønsker å stille ut selv.

(Og så er jo sløyfene ganske fine også da) ❤️

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page